حضرت علی (ع): برترین عبادت یک چیز میباشد و آن پاکدامنی (عفاف) است.» ثبت نام در سایت
›› سخن مدیر اسفند 94
29 اسفند 1394
سال 1394 را در حالی به پایان میرسانیم که نخستین سال فعالیت دوره چهارم هیات مدیره کانون و هفتمین سال فعالیت کانون فرهنگی مردمی برهان، طبق اهداف آغازین سال، سال تعامل با نهادهای مردمی و دولت محترم در امر فرهنگ بود.
متن کامل را بخوانید

کانون برهان » معرفی کتاب » آفتاب در نگاه خورشید
›› آفتاب در نگاه خورشید
23 بهمن 1389 | موضوع: معرفی کتاب | 3615 بازدید | 0 دیدگاهمرتضی طاهری
دهم ، 89 ، رقعی ، شومیز
144 ص ، قیمت 21000 ریال

تحقیقى جامع پیرامون آثار و سوابق مسئله امام زمان (ع). جلوه هاى حضرت مهدى (ع) در کلام امام رضا (ع).
اىن کتاب به معرفى امام مهدى (عج) و مسائل معرفتى مرتبط با آن حضرت از کلام امام رضا (ع)‌ است. نوىسنده برخى از موضوعات مختلف در مورد امام زمان(عج)‌را از بىن کلمات امام رضا (ع)‌ به صورت موضوعى جمع آورى کرده و در برخى از موارد در کنار آىات قرآن ،‌ حدىث و ترجمة آن توضىحاتى نىز ارائه کرده است . موضوعات کلى مطرح شده در کتاب عبارتند از :‌ هجران غىبىت ، فراق محبوب ،‌ رافت بىکران امام مهدى (عج) ، شعر،‌ نشانه ها ،‌ سىرة‌ امام زمان (عج) ،‌ دشوارى هاى عصر غىبت ،‌ شاىست ها و نا شاىست ها در عصر غىبت ،‌ وظاىف شىعىان ،‌ فلسفه انتظار ،‌ بشارت ،‌ رهبر جهانى ،‌ نوىد ظهور ؛ که برخى از آن ها به مباحث مختلف مرتبط با موضوع پرداخته است . اهمىت کتاب در اىن است که همه موارد از زبان امام رضا (ع) است ىعنى معصوم (ع) ،‌دربارة امام زمان (ع) سخن گفته است .
بازدید کننده عزیز, شما هنوز به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد حساب کاربری خود شوید.

دیدگاه‌ها: