رسول اکرم (ص): مورد نفرین است هر کس پس از من به فاطمه علیها السلام دخترم ستم کند و حقش را غصب نماید و او را بکشد (بحار،ج 73،ص 354)

›› سخن مدیر: فاطمیه ۱۴۴۰
6 بهمن 1397
کانون برهان از روز تاسیس خود دو مناسبت غدیر و فاطمیه را به صورت ویژه ای پاس داشته است . غدیر نمایه تکمیل دین است و فاطمیه چراغ راه دینداری . تاریخ مملو از تلاش ها و زحمات فراوان آشکار و پنهانی است که برای ماندگاری این دو رویداد بزرگ اعتقادی از طرف محبین اهل بیت(ع) انجام شده اند و بر هر شیعه و محب اهل بیت(ع) فرض است که عزم را جزم نموده و گام در راه خدمت به اهل بیت (ع) با محوریت این دو مناسبت نهد . کانون نیز سعی می کند جزو این مجاهدین باشد.متن کامل را بخوانید

کانون برهان » معرفی کتاب » بررسی منابع و شرح فرازهای زیارت عاشورا
›› بررسی منابع و شرح فرازهای زیارت عاشورا
13 مهر 1395 | موضوع: معرفی کتاب | 3852 بازدید | 0 دیدگاه

بررسی منابع و شرح فرازهای زیارت عاشورا

احمدرضا آقادادی

اول90/ وزیری / شومیز

208ص / 38000 ریال

 

در اىن کتاب حدىث زىارت عاشورا، با بررسى منابع شىعه نقل شده و فرازهاى عبارات آن با بحثى قرآنى ، رواىى مورد نگارش قرار گرفته است . بحث در مورد زىارت و آداب آن و توضىحاتى در مورد منابع زىارت عاشورا و کىفىت آن آغاز مى شود . «سلام» اولىن لغتى است که مورد بررسى قرار مى¬گىرد و سپس برخى از عبارات زىارت نامه طبق توضىحات قرآنى و حدىثى مورد دقت قرار مى گىرد . ىکى از مباحث زىارت عاشورا که مورد توجه قرار گرفته مسئله برائت و اهمىت دشمن شناسى در اىن زىارت است که در دو بخش به صورت مبسوط توضىح داده شده است : بخش اول در مورد کسانى که به اسم لعن شده اند و بخش دوم کسانى که به وصف لعن شده اند مانند: اولىن و آخرىن ظالم ، تبعىت از ظالم ، ناصبى . شفاعت و معناى تقرب آخرىن مطلب در شرح اىن زىارت است . پاىان بخش کتاب ، کتابشناسى زىارت عاشورا است که مورد استفاده محققىن خواهد بود .

 

بررسی منابع و شرح فرازهای زیارت عاشورابازدید کننده عزیز, شما هنوز به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد حساب کاربری خود شوید.

دیدگاه‌ها: