رسول اکرم (ص): مورد نفرین است هر کس پس از من به فاطمه علیها السلام دخترم ستم کند و حقش را غصب نماید و او را بکشد (بحار،ج 73،ص 354)

›› سخن مدیر
20 بهمن 1398
حلقه مفقوده آموزش معارف دینی در جامعه،آموزش این معارف به گروه سنی نوجوان می باشد. این فقدان در خانواده ها با کنارکشیدن والدین از صحنه آموزش و رفع مسئولیت از خود نمودیافته و در فضای آموزشی کشور نیز با عدم به روزرسانی اطلاعات مربیان مربوطه و استفاده از نیروهایی که تایم مطالعاتی آنها کمتر از دانش آموزان است،کاملا آشکارمی باشد.از سوی دیگر مبلیغین مذهبی در سطح محلات از ارتباط با نوجوانان به خاطر تعدد سوالات و یا عدم استعداد در برقرار ارتباط گریزان بوده و سایر مجالس مذهبی موجود نیز راهی غیر از افزایش شعور را درپیش گرفته اند.متن کامل را بخوانید

کانون برهان » معرفی کتاب » بررسی منابع و شرح فرازهای زیارت عاشورا
›› بررسی منابع و شرح فرازهای زیارت عاشورا
13 مهر 1395 | موضوع: معرفی کتاب | 3884 بازدید | 0 دیدگاه

بررسی منابع و شرح فرازهای زیارت عاشورا

احمدرضا آقادادی

اول90/ وزیری / شومیز

208ص / 38000 ریال

 

در اىن کتاب حدىث زىارت عاشورا، با بررسى منابع شىعه نقل شده و فرازهاى عبارات آن با بحثى قرآنى ، رواىى مورد نگارش قرار گرفته است . بحث در مورد زىارت و آداب آن و توضىحاتى در مورد منابع زىارت عاشورا و کىفىت آن آغاز مى شود . «سلام» اولىن لغتى است که مورد بررسى قرار مى¬گىرد و سپس برخى از عبارات زىارت نامه طبق توضىحات قرآنى و حدىثى مورد دقت قرار مى گىرد . ىکى از مباحث زىارت عاشورا که مورد توجه قرار گرفته مسئله برائت و اهمىت دشمن شناسى در اىن زىارت است که در دو بخش به صورت مبسوط توضىح داده شده است : بخش اول در مورد کسانى که به اسم لعن شده اند و بخش دوم کسانى که به وصف لعن شده اند مانند: اولىن و آخرىن ظالم ، تبعىت از ظالم ، ناصبى . شفاعت و معناى تقرب آخرىن مطلب در شرح اىن زىارت است . پاىان بخش کتاب ، کتابشناسى زىارت عاشورا است که مورد استفاده محققىن خواهد بود .

 

بررسی منابع و شرح فرازهای زیارت عاشورابازدید کننده عزیز, شما هنوز به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد حساب کاربری خود شوید.

دیدگاه‌ها: