رسول اکرم (ص): مورد نفرین است هر کس پس از من به فاطمه علیها السلام دخترم ستم کند و حقش را غصب نماید و او را بکشد (بحار،ج 73،ص 354)

›› سال بهت انگیز کرونایی در حال اتمام است
23 اسفند 1399
سال بهت انگیز کرونایی در حال اتمام است.سالی که تمامی فعالین فرهنگی را در شوک فرو برده و فعالیت های فرهنگی مذهبی را به اغما برد.سالی که ماهها طول کشید تا یادبگیریم که چگونه بایستی در فضای غیرحضوری و فضایی مملو از ترس و محدودیت فعالیت کرده و وظایف تبلیغی خویش را عملیاتی نماییم.آن بلایی که کرونا برسر فضای فرهنگی و مذهبی کشور آورد،به این زودی ها جبران نشده و سالها طول خواهد کشید تا به نقطه آغازین کرونا بازگردیم. مثال در باب این ادعا بسیار است و اما هدف دلسردکردن جامعه فرهنگی با بیان این مثال ها نیست.
متن کامل را بخوانید

›› گالری عکس دوره معارف اهل بیت (ع) در ناحیه پنج تبریز ۹۷
20 بهمن 1397 | موضوع: گالری عکس | 162 بازدید | 0 دیدگاه

›› گالری عکس دوره معارف اهل بیت (ع) در ناحیه چهار تبریز ۹۷
20 بهمن 1397 | موضوع: گالری عکس | 162 بازدید | 0 دیدگاه

›› گالری عکس دوره معارف اهل بیت (ع) در ناحیه سه تبریز ۹۷
20 بهمن 1397 | موضوع: گالری عکس | 185 بازدید | 0 دیدگاه

›› گالری عکس دوره معارف اهل بیت (ع) در ناحیه دو تبریز ۹۷
20 بهمن 1397 | موضوع: گالری عکس | 156 بازدید | 0 دیدگاه

›› گالری عکس دوره معارف اهل بیت (ع) در ناحیه یک تبریز ۹۷
20 بهمن 1397 | موضوع: گالری عکس | 160 بازدید | 0 دیدگاه

›› جشن قاصدک غدیر
14 بهمن 1390 | موضوع: گالری عکس | 4418 بازدید | 0 دیدگاه

گالری عکس حشن قاصدک غدیر

متن کامل را بخوانید

›› فاطمیه 89
5 آبان 1390 | موضوع: گالری عکس | 3853 بازدید | 0 دیدگاه

گالری عکس فاطمیه 89

متن کامل را بخوانید

›› همایش سلام عاشورا
5 آبان 1390 | موضوع: گالری عکس | 4486 بازدید | 0 دیدگاه

گالری عکس همایش سلام عاشورا

متن کامل را بخوانید

›› رونمایی از سایت بیعت در بیت نماینده ولی فقیه در استان
5 آبان 1390 | موضوع: گالری عکس | 5321 بازدید | 0 دیدگاه

گالری عکس رونمایی از سایت بیعت در بیت نماینده ولی فقیه در استان

متن کامل را بخوانید

›› سایت بیعت
5 آبان 1390 | موضوع: گالری عکس | 4048 بازدید | 0 دیدگاه

تبلیغات صورت گرفته در طرح سایت بیعت

متن کامل را بخوانید

قبلی بعدی
بالا