حضرت علی (ع): برترین عبادت یک چیز میباشد و آن پاکدامنی (عفاف) است.» ثبت نام در سایت
›› سخن مدیر اسفند 94
29 اسفند 1394
سال 1394 را در حالی به پایان میرسانیم که نخستین سال فعالیت دوره چهارم هیات مدیره کانون و هفتمین سال فعالیت کانون فرهنگی مردمی برهان، طبق اهداف آغازین سال، سال تعامل با نهادهای مردمی و دولت محترم در امر فرهنگ بود.
متن کامل را بخوانید

›› برگزاری هشتمین جلسه از سلسله جلسات معارف اهل بیت (ع)
16 فروردین 1395 | موضوع: خبرها | 780 بازدید | 0 دیدگاه
به گزارش روابط عمومی کانون فرهنگی مردمی برهان ، هشتمین جلسه از سلسله جلسات معارف اهل بیت (ع) به شرح زیر برگزار خواهد گردید:
متن کامل را بخوانید

›› برگزاری نمایشگاه کتاب فاطمی همزمان با ایام شهادت حضرت زهرا (س)
15 اسفند 1394 | موضوع: خبرها | 775 بازدید | 0 دیدگاه
به گزارش روابط عمومی کانون برهان، به مناسبت فرارسیدن ایام شهادت حضرت زهرا (س) نمایشگاه کتاب فاطمی برگزار خواهد شد. کتب موجود در این همایشگاه با 25% تخفیف ارائه خواهند شد.
متن کامل را بخوانید

›› برگزاری هفتمین جلسه از سلسله جلسات معارف اهل بیت (ع)
4 اسفند 1394 | موضوع: خبرها | 813 بازدید | 0 دیدگاه
به گزارش روابط عمومی کانون فرهنگی مردمی برهان ، هفتمین جلسه از سلسله جلسات معارف اهل بیت (ع) به شرح زیر برگزار خواهد گردید

متن کامل را بخوانید

›› گزارش تصویری ششمین جلسه از سلسله جلسات معارف اهل بیت
4 اسفند 1394 | موضوع: خبرها | 774 بازدید | 0 دیدگاه
ششمین جلسه از سلسله جلسات معارف اهل بیت روز چهارشنبه 28 بهمن 94 در سالن شهید آوینی مجتمع فرهنگی هنری تبریز با تدریس استاد محمد بیابانی اسکویی برگزار گردید که گزارش تصویری آن در ذیل قرار گرفته است.
متن کامل را بخوانید

›› برگزاری ششمین جلسه از سلسله جلسات معارف اهل بیت (ع)
22 بهمن 1394 | موضوع: خبرها | 806 بازدید | 0 دیدگاه
به گزارش روابط عمومی کانون فرهنگی مردمی برهان ، ششمین جلسه از سلسله جلسات معارف اهل بیت (ع) به شرح زیر برگزار خواهد گردید
متن کامل را بخوانید

›› گزارش تصویری پنجمین جلسه از سلسله جلسات معارف اهل بیت
1 بهمن 1394 | موضوع: خبرها | 859 بازدید | 0 دیدگاه
پنجمین جلسه از سلسله جلسات معارف اهل بیت روز چهارشنبه 30 دی 94 در سالن شهید آوینی مجتمع فرهنگی هنری تبریز با تدریس استاد محمد بیابانی اسکویی برگزار گردید که گزارش تصویری آن در ذیل قرار گرفته است.
متن کامل را بخوانید

›› برگزاری پنجمین جلسه از سلسله جلسات معارف اهل بیت (ع)
20 دی 1394 | موضوع: خبرها | 862 بازدید | 0 دیدگاه
به گزارش روابط عمومی کانون فرهنگی مردمی برهان ، پنجمین جلسه از سلسله جلسات معارف اهل بیت (ع) به شرح زیر برگزار خواهد گردید
متن کامل را بخوانید

›› برگزاری چهارمین جلسه از سلسله جلسات معارف اهل بیت (ع)
8 آذر 1394 | موضوع: خبرها | 960 بازدید | 0 دیدگاه
به گزارش روابط عمومی کانون فرهنگی مردمی برهان ، چهارمین جلسه از سلسله جلسات معارف اهل بیت (ع) به شرح زیر برگزار خواهد گردید:
متن کامل را بخوانید

›› گزارش تصویری سومین جلسه از سلسله جلسات معارف اهل بیت
8 آذر 1394 | موضوع: خبرها | 935 بازدید | 0 دیدگاه
سومین جلسه از سلسله جلسات معارف اهل بیت روز سه شنبه 26 آبان 94 در سالن شهید آوینی مجتمع فرهنگی هنری تبریز با تدریس استاد محمد بیابانی اسکویی برگزار گردید که گزارش تصویری آن در ذیل قرار گرفته است.
متن کامل را بخوانید

›› برگزاری سومین جلسه از سلسله جلسات معارف اهل بیت (ع)
12 آبان 1394 | موضوع: خبرها | 1093 بازدید | 0 دیدگاه
به گزارش روابط عمومی کانون فرهنگی مردمی برهان ، سومین جلسه از سلسله جلسات معارف اهل بیت (ع) به شرح زیر برگزار خواهد گردید:
متن کامل را بخوانید