حضرت علی (ع): برترین عبادت یک چیز میباشد و آن پاکدامنی (عفاف) است.» ثبت نام در سایت
›› سخن مدیر اسفند 94
29 اسفند 1394
سال 1394 را در حالی به پایان میرسانیم که نخستین سال فعالیت دوره چهارم هیات مدیره کانون و هفتمین سال فعالیت کانون فرهنگی مردمی برهان، طبق اهداف آغازین سال، سال تعامل با نهادهای مردمی و دولت محترم در امر فرهنگ بود.
متن کامل را بخوانید

›› پاسخ های صحیح مسابقه سلسله جلسات معارف اهل بیت (ع)
22 خرداد 1395 | موضوع: خبرها | 811 بازدید | 0 دیدگاه
پاسخ صحیح مسابقه برهان که سه روز اول ماه مبارک رمضان از مطالب مطروحه در جلسات معارف اهل بیت (ع) با استادی محقق ارجمند "استاد محمد بیابانی" تشکیل شده بود، برگزار گردید به شرح زیر می باشد.
متن کامل را بخوانید

›› برگزاری نهمین جلسه از سلسله جلسات معارف اهل بیت (ع)
13 اردیبهشت 1395 | موضوع: خبرها | 795 بازدید | 0 دیدگاه
به گزارش روابط عمومی کانون فرهنگی مردمی برهان ، نهمین جلسه از سلسله جلسات معارف اهل بیت (ع) به شرح زیر برگزار خواهد گردید
متن کامل را بخوانید

›› گزارش تصویری هشتمین جلسه از سلسله جلسات معارف اهل بیت (ع)
27 فروردین 1395 | موضوع: خبرها | 848 بازدید | 0 دیدگاه
هشتمین جلسه از سلسله جلسات معارف اهل بیت روز چهارشنبه 25 فروردین 95 در سالن شهید آوینی مجتمع فرهنگی هنری تبریز با تدریس استاد محمد بیابانی اسکویی برگزار گردید که گزارش تصویری آن در ذیل قرار گرفته است.
متن کامل را بخوانید

›› برگزاری هشتمین جلسه از سلسله جلسات معارف اهل بیت (ع)
16 فروردین 1395 | موضوع: خبرها | 848 بازدید | 0 دیدگاه
به گزارش روابط عمومی کانون فرهنگی مردمی برهان ، هشتمین جلسه از سلسله جلسات معارف اهل بیت (ع) به شرح زیر برگزار خواهد گردید:
متن کامل را بخوانید

›› برگزاری نمایشگاه کتاب فاطمی همزمان با ایام شهادت حضرت زهرا (س)
15 اسفند 1394 | موضوع: خبرها | 842 بازدید | 0 دیدگاه
به گزارش روابط عمومی کانون برهان، به مناسبت فرارسیدن ایام شهادت حضرت زهرا (س) نمایشگاه کتاب فاطمی برگزار خواهد شد. کتب موجود در این همایشگاه با 25% تخفیف ارائه خواهند شد.
متن کامل را بخوانید

›› برگزاری هفتمین جلسه از سلسله جلسات معارف اهل بیت (ع)
4 اسفند 1394 | موضوع: خبرها | 880 بازدید | 0 دیدگاه
به گزارش روابط عمومی کانون فرهنگی مردمی برهان ، هفتمین جلسه از سلسله جلسات معارف اهل بیت (ع) به شرح زیر برگزار خواهد گردید

متن کامل را بخوانید

›› گزارش تصویری ششمین جلسه از سلسله جلسات معارف اهل بیت
4 اسفند 1394 | موضوع: خبرها | 840 بازدید | 0 دیدگاه
ششمین جلسه از سلسله جلسات معارف اهل بیت روز چهارشنبه 28 بهمن 94 در سالن شهید آوینی مجتمع فرهنگی هنری تبریز با تدریس استاد محمد بیابانی اسکویی برگزار گردید که گزارش تصویری آن در ذیل قرار گرفته است.
متن کامل را بخوانید

›› برگزاری ششمین جلسه از سلسله جلسات معارف اهل بیت (ع)
22 بهمن 1394 | موضوع: خبرها | 868 بازدید | 0 دیدگاه
به گزارش روابط عمومی کانون فرهنگی مردمی برهان ، ششمین جلسه از سلسله جلسات معارف اهل بیت (ع) به شرح زیر برگزار خواهد گردید
متن کامل را بخوانید

›› گزارش تصویری پنجمین جلسه از سلسله جلسات معارف اهل بیت
1 بهمن 1394 | موضوع: خبرها | 924 بازدید | 0 دیدگاه
پنجمین جلسه از سلسله جلسات معارف اهل بیت روز چهارشنبه 30 دی 94 در سالن شهید آوینی مجتمع فرهنگی هنری تبریز با تدریس استاد محمد بیابانی اسکویی برگزار گردید که گزارش تصویری آن در ذیل قرار گرفته است.
متن کامل را بخوانید

›› برگزاری پنجمین جلسه از سلسله جلسات معارف اهل بیت (ع)
20 دی 1394 | موضوع: خبرها | 925 بازدید | 0 دیدگاه
به گزارش روابط عمومی کانون فرهنگی مردمی برهان ، پنجمین جلسه از سلسله جلسات معارف اهل بیت (ع) به شرح زیر برگزار خواهد گردید
متن کامل را بخوانید